മുൻവർഷത്തെ എൽ ഡി സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

ചാണക്യൻ

2) ത്രിപുര സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്

1972

3) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല?

കണ്ണൂർ

4) കേരളത്തിന്റെ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

കുട്ടനാട്

5) ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്:

ജനുവരി 12

6) കേരളത്തിന്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല?

വയനാട്

7) സേവ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്:

എച്ച് എൻ ഖുൻസു

8) കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം:

ചൂണ്ടൽ

9) ഹിരാക്കുഡ് ഡാം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തത്:

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

10) ഒറീസ്സ എന്ന പേര് ഒഡീഷ എന്ന് മാറ്റിയ വർഷം:

2011

11) പ്രാചീന കാലത്ത് “രേവ” എന്നറിയപ്പെട്ട നദി:

നർമദ

12) ഗോമതിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം:

ലഖ്‌നൗ

13) കൊച്ചി തുറമുഖം ഉൽഘാടനം ചെയ്ത വർഷം?

1928

14) ഇന്ത്യയുടെ ‘പമ്പ് സിറ്റി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

കോയമ്പത്തൂർ

15) ഭോപ്പാൽ വാതക ദുരന്തം നടന്ന വർഷം:

1984

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *