മുൻവർഷങ്ങളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്?

1869

2) എട്ടുമണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി യു.എ ന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി:

വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ

3) രഞ്ജി ട്രോഫി ഏതു കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ക്രിക്കറ്റ്

4) ബോക്സിങ് കളിക്കളത്തിന്റെ പ്രത്യേകനാമം ഏത്?

റിങ്

5) മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?

സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ

6) മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയുന്നതെവിടെ?

ഓസ്‌ട്രേലിയ

7) ‘വിജയ്ഘട്ട്’ ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ്?

ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി

8) മഴവിൽ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

കാർഷിക മേഖല

9) ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു?

ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ

10) യക്ഷഗാനം ഏതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ്?

കർണാടകം

11) ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പിതാവ്?

ദാദാഭായ് നവറോജി

12) കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മസ്തിഷ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

സി പി യു

13) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി:

ശിവസമുദ്രം

14) സീസമൊഗ്രാഫ് ഉപകരണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

ഭൂമികുലുക്കം

15) മയൊപ്പിയ എന്ന രോഗം ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്:

കണ്ണ്

16) കാശ്മീർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ഷേക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള

17) സിക്കിമിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി?

ടീസ്റ്റ

18) തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം:

പറമ്പിക്കുളം

19) കവികളിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

കാളിദാസൻ

20) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ സദസ്സിലെ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ:

മേഗസ്‌തനീസ്

Leave a Reply