The Headquarters of UNICEF?(യുണിസെഫിന്റെ ആസ്ഥാനം?)

1) യുണിസെഫിന്റെ ആസ്ഥാനം?

ന്യൂയോർക്ക്

📍 UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund

📍 യു എൻ പൊതുസഭ യുണിസെഫ് ആരംഭിച്ചത്

1946 ഡിസംബർ 11

📍 ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക്

📍 കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികളുടേയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം

📍 യുണിസെഫിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ‘Facts for Life’

📍 1989 മുതലാണ് ‘Facts for Life’ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്

Leave a Reply