Goa is became the indian state in : (ഗോവ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?)

1) ഗോവ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്?

ഉത്തരം :- 1987

🔹 ഗോവ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്

1987 മെയ് 30

🔹 ഗോവ വിമോചന സമരം നടന്നത്

1961 ഡിസംബർ 19

Leave a Reply