മുൻവർഷത്തെ പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ

1) ഇന്ത്യയിൽ കാപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം:

കർണാടക

2) ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി ഉള്ളത് ഏതു രാജ്യവുമായാണ്?

ബംഗ്ലാദേശ്

3) സി വി രാമൻ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വർഷം:

1930

4) കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

ആലപ്പുഴ

5) ലോക ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്:

ഡോ. നോർമൻ ബോർലോഗ്

6) ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജനിച്ചത്:

തമിഴ്നാട്

7) ‘ബുള്ളി’ എന്ന പദം ഏതു കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

ഹോക്കി

8) പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം:

ഹൈഡ്രജൻ

9) മേഘങ്ങൾ ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?

ട്രോപോസ്ഫിയർ

10) ഹാരിപോട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്‌ടിയാണ്:

ജെ കെ റൗളിംഗ്

11) ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ:

മാൻഡറിൻ

12) മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുരിച്ചതാര്:

ബാബർ

13) മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ലോഹം:

ചെമ്പ്

14) ഇറാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ പേര്:

പേർഷ്യ

15) താജ്മഹൽ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ്:

യമുന

16) ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ്:

ഫോർമിക്ആസിഡ്

17) ലോക ജലദിനം:

മാർച്ച് 22

18) ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം:

നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്

19) തിരുവനന്തപുരത് ‘രാജാസ് ഫ്രീ സ്കൂൾ’ സ്ഥാപിച്ച രാജാവ് ആര്?

സ്വാതി തിരുനാൾ

20) പൂർവതീര റയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം:

ഭുവനേശ്വർ

Leave a Reply