മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി?

കാനിംഗ്

2) ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം:

1928

3) ഗാന്ധിയൻ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചമ്പാരൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?

ബീഹാർ

4) ‘ഗരീബി ഹട്ടാവോ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?

5 ആം പദ്ധതി

5) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്?

എസ് ബി ഐ

6) ദേശീയ അന്ധതാനിവാരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം:

1976

7) ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 24 പ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്?

ബാലവേല

8) ലോക വനിതാ ദിനം:

മാർച്ച് 8

9) സോളാർ പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം?

CIAL

10) ലോട്ടസ് മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്:

ഹംപി

11) ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സ് ആരംഭിച്ചത്:

1896

12) ‘കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ഭുവനേശ്വർ

13) ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

ആന്ത്രസൈറ്റ്

14) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മോണോ റെയിൽ നിലവിൽ വന്നത്:

മുംബൈ

15) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മെട്രോ റെയിൽ നിലവിൽ വന്നത്:

കൊൽക്കത്ത

16) ബ്യൂട്ടി വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

വിറ്റാമിൻ ഇ

17) ‘ഷേക്കിങ് പാൾസി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം

18) ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി:

യൂറി ഗഗാറിൻ

19) ഹരിത വിപ്ലവം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച രാജ്യം?

മെക്സിക്കോ

20) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം?

പെരിയാർ

Leave a Reply