പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ

1) ബുദ്ധൻ ജനിച്ച വർഷം?

ബി സി 563

2) ഗ്രാനൈറ്റ് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

അബർഡീൻ

3) 1921ൽ രൂപംകൊണ്ട കേന്ദ്ര ലജിസ്ലേറ്റീവ് അസ്സെംബ്ലിയുടെ ആദ്യ സ്‌പീക്കർ ആരായിരുന്നു?

സർ ഫ്രെഡറിക് വൈറ്റ്

4) വിവേകോദയം 1904ൽ പ്രസിദീകരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു?

കുമാരനാശാൻ

5) അധികാരത്തിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്?

ഡോ സക്കീർ ഹുസൈൻ

6) അധികാരം കയ്യടക്കാൻ 1923ൽ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ അട്ടിമറിശ്രമത്തിന്റെ പേര്?

ബീർ ഹാൾ പുഷ്

7) മധ്യപ്രദേശിൽ സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ മിൽ സ്ഥപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം?

ഹോഷംഗബാദ്

8) 1977ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ എതിർ സ്ഥാനാർഥി?

രാജ് നാരായൺ

9) ക്യൂബയിൽ 1959 ൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ്?

ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ

10) പ്ലാസി യുദ്ധകാലത്തെ ബംഗാളിലെ നവാബ്?

സിറാജ് ഉദ്‌ ദൗള

11) 1975 ജൂൺ 25ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്?

ഫക്രുദീൻ അലി അഹമ്മദ്

12) ഇന്ത്യയിൽ ഏത് പ്രദേശമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആക്രമിച്ചത്?

സിന്ധ്

13) രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?

അഡ്രിനാലിൻ

14) രാജ്യാന്തര വികസന ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം?

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി

15) രക്തത്തിൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം?

ടെറ്റനി

16) ഇൽതുമിഷ് പ്രചരിപ്പിച്ച ചെമ്പ് നാണയം?

ജിറ്റാൾ

17) ഇന്ത്യ, മ്യാന്മാർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പർവതനിര?

പട്കായി

18) ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പഴയ പേര്?

അർപ്പാനെറ്റ്

19) ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്?

ജോർജ് പിറ്റെറ്റ്

20) മനുഷ്യന് ആകെ എത്ര പേശികളുണ്ട്:

639

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *