എൽ ഡി സി മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ

1) കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്?

നോട്ടിക് മൈൽ

2) പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എത്ര വർഷമാണ്?

75

3) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭരണസുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം:

വിവരാവകാശ നിയമം

4) C.N.N ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ ടി.വി ചാനലാണ്?

യു എസ് എ

5) കൂടംകുളം ആണവനിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?

തമിഴ്നാട്

6) ഭൗമദിനം എന്നാണ്?

ഏപ്രിൽ 22

7) രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്?

സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

8) കേരളത്തിൽ എത്ര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്?

20

9) ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:

സമുദ്രഗുപ്തൻ

10) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമേത്?

എഡ്യൂസാറ്റ്

11) ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു?

റോ

12) ‘ബുൾമാർക്കറ്റ്’ എന്ന പദം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്:

ഓഹരി വിപണി

13) 1966-ൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പുവെച്ച സമാദാനകരാർ:

താഷ്‌കന്റ് കരാർ

14) മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘം:

നിംബസ്

15) ഭൂകമ്പങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു:

സീസ്മോളജി

16) ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖ തയ്യാറാക്കിയത്:

സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ്

17) ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു:

മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

18) ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്:

എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ

19) പോസ്റ്റൽ ഇൻഡക്സ് നമ്പറുകൾ(PIN) ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം:

1972

20) ഫത്തേപൂർ സിക്രി എന്ന തലസ്ഥാന നഗരം സൃഷ്‌ടിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്?

അക്ബർ

Leave a Reply